به سایت آزمون مدارس  آرمان  و مه گل ( ساما) خوش آمدید
سایت اختصاصی مدارس آرمان و مه گل جهت اجرای آزمون های آنلاین 

این سایت جهت بهره مندی از فناوری روز جهت اخذ آزمونهای آنلاین طراحی شده امید است دانش آموزان نهایت استفاده را به عمل آورند . با تشکر واحدی   09144435091


ورود به سیستم